Dedecms显示文章数量方法讲解

小七 40 0

  zàimen访问wordpresschéng序做的网站客时候,经chángnéngkàn到显示有多少篇wén章,zhè个功néngshì由agbiāoqiānshíxiàn的,显示zhè个TAG对应有多少篇wén章 ,有zhù于网站提高用yàn ,dànshìPHPzhǔ机织mèngchéngshìméizhèyàngbiāoqiān来做zhè个功néng的所以jiùyàomenxiūchéng序来来shíxiàn了,jīntiānjiào大家如何shíxiàn,具方法如下:

  找到并开/include/taglib/tag.lib.PHPzhèwén件,找到第87xíng左右的下面zhè句代码:

  $row['link']=$cfg_cmsurl."/tags.php?/".urlencode($row['keyword'])."/";

  zàizhèxíng代码的下面添jiā如下代码:

  $count=$dsql->GetOne("Select count(tid) From `dede_taglist` where tag='".$row['tag']."'"); $row['count']=$count['count(tid)'];

  添jiāhòuzài模板的tag循huánbiāoqiān里面jiù可以通过[field:count/]来获qiántagbiāoqiānguān联的wén章数量了 ,完整示例如下:

  {dede:tag sort='hot' getall='2'}

  [field:tag /]

  {/dede:tag}

  getall:获类型 。参数有:01,其中0为当qiánróng或栏目tag,1为获quán站tag

标签: 赢搜科技seo 抖音seo是什么软件 seo的资源 天长seo公司哪家专业

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~