SEO葵花宝典:什么是关键词堆砌,关键词堆砌的坏处有哪些

小七 37 0

 xiāngxìn很多SEO新手朋友们zàichùSEOde初期jiùyǒushuōguòguānjiànduīzhèSEO术语,但shì太明白什meshìguānjiànduīguānjiànduīshìfǒuwǎngzhànyōuhuà ,xiànzàiSEOkuí花宝典jiù来分享所知道deguānjiànduīde知识:

 什meshìguānjiànduī

 想大家也都听shuōguòwǎngguānjiànde密度zhèshuō法,guānjiànduīde意思jiùshìshuōwèi了增jiāwǎngdeguānjiàn密度,érzàiwǎngzhōngliàngde、zhòngdexiànguānjiàndewèi ,目dejiùshìwèi了增jiāguānjiàn密度 。

 guānjiàn密度多shǎo合适呢?

 wǎngchángdeyǒu四种shuō法:2%-8% 、3%-7%、10%内、5%zuǒyòu,zhè几种shuō法,多数rénwèishì3%-7% ,SEOkuí花宝典绝对,只yàoguò分,yòng太纠jiézhèwèn ,zhànzài“解juéyòngwèn ”dezhè角度出发 ,正chángde更新deróng。

 wǎngguānjiàn查询gōng具:

 guānjiànduīdehuàichùyǒu些?

 guānjiàn密度并非yuèyuè好,guò高了jiùhuìbèiwèishìguānjiànduī,meguānjiànduīyǒuhuàichù呢?

 1.dǎowǎng收录:lùnzàiwǎngzhànde位置duīguānjiàn ,搜suǒyǐnqínghuìwèizhèyàngdeyōuhuàshì合理de,huìdǎowǎng收录;

 2.dǎowǎngzhànjiàng权:guānjiànduīguò多,bèisuǒyǐnqíng检测到 ,huìwǎngzhàn进行jiàng权惩罚;

 3.yòng验:如果wǎngchùshìguānjiànduī,yòng里都shì些无guānyàoderóng,shìyòngde。

 chángde7guānjiànduī位置

 1.Titlebiāoqiānduīwǎngzhàndebiāoduīguānjiàn ,打wǎngzhànzuòdeyīn板,wǎngzhànbiāoshì

 yīn板,yīn板价格,yīn板图piàn,yīn板安装,yīn板厂家-mǒumǒuyīn板生产厂家

 zhèjiùshì合理dewǎngzhànbiāobiāo,当然zhèziyǒudiǎn夸张了;

 2.keywordsbiāoqiānduīwǎngzhànguānjiànbiāoqiānzhōngliàngduīwǎngzhànguānjiàn ,

 3.descriptionbiāoqiānduīzàiwǎngzhànmiáozhōngliàngduīguānjiàn

 4.图piànaltbiāoqiānduīzuòyōuhuàhuì给图piànjiāalt属性,zhè属性shìwèi了告诉搜suǒyǐnqíngzhè张图piànshìme意思,因yǒurénjiùhuìzàialt属性zhōngduīguānjiàn

 5.wénzhāngtóuduīyǒurénguànzàiwǎngzhàndetóuzhěxiànguānjiànduīwèi ,zàiwǎngzhàndetóuzhězhòngdexiànwǎngzhàndeguānjiàn ,ér且还回链到wǎngzhàn,尤其de分地区建zhàn公司;

 6.正wénróngdeduīzàiwénzhāngróngzhōngduīguānjiàn

 7.评lùnduīwǎngzhànyǒulùngōngnéngde,wǎngzhànyōuhuàrénjiùhuì己评lùn ,然后duīwǎngzhàndeguānjiàn 。

 总jié

 wǎngzhànduīguānjiànshìwǎngzhàn排名de,fǎnérdǎowǎngzhànjiàng权,SEOkuí花宝典提倡wǎngguānjiànduī ,想zuòwǎngzhàn,还shìyàozhuānzuòwǎngzhànróng 、zuòyòng验才shìyìng道理。

标签: 口碑好的seo网站排名优化系统 推广方式seo

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~