spank紫藤家园:信任度对网站排名提升的影响!

小七 41 0

  关xìnrènzhèhuà题 ,bǎishízàiqián就已jīnghěnzhòng视了 。只不guòràng我感到hěndeshì,目qiányǒudeSEO培训机构都没yǒuzhè做出太好de解释。

  xìnrèn

  seojiànshèzhě来解释下关bǎifǎn作弊里dediǎncháng识。

  fǎn作弊里分为两báimíngdān 、hēimíngdān,xìnrènfēixìnrènshìzhèchuánde 。

  hēibáimíngdān(分zhí10)——第一wǎngzhàn(分zhí8)———第二wǎngzhàn(分zhí5)——-第三wǎngzhàn(分zhí2)也就shì说 ,越靠近hēibáimíngdāndewǎngzhàn,受到de影响就会越。guǒ靠近báimíngdān,那shì获得xìnrèndezhí。guǒ靠近hēimíngdān ,那获得deshìfēixìnrèndezhí 。

  zhīdào了上shùde理论zhī识 ,那么zhòngdiǎnshìmenzhīdàobǎishì从那方面来判断wǎngzhànxìnrèn,才zàishíde操作中挥作用 。

  1、域míngshìbèi案 (安全rènzhèng),qiánxiēzibǎimǒu部门获zhī ,wǎngzhàndebèi案和rènzhèng,bǎijīng作为xìnrènde参考因素。

  2、域míngde历史数,指deshìwǎngzhànde历史 ,guǒwǎngzhànqián作弊guò,那会降低xìnrèn。guǒwǎngzhànqiánquánzhònghěn高,而且没yǒu被惩guò ,那么,zhòngjiànzhàn,bǎiréngrán会给与zhèmínghěndexìnrèn 。yǒuhěn多行业 ,他men抢注一xiē掉落de公司或zhě集团demíng,ránhòu改变来快速获得hěndemíng,就shì利用了zhèsuàn法。

  3 、shìyǒubáimíngdānde推荐 ,对bǎi来说 ,所谓debáimíngdānmen以简答de理解chéngwéndewǎngzhàn。guǒzhèdewǎngzhàn推荐dehuà,那从xìnrènde上来说,对wǎngzhàn帮助shìfēichángde 。家会现 ,zàiwénwénjiē,虽ránshìwén本(不chuánquánzhòng),虽rán仅仅shì内页 ,但shìshí验结guǒshìwǎngzhàndemíngfēichángyǒu利。也shì利用了xìnrènzhèdiǎn。

标签: discuz seo 2021 seo新域名老域名 网站seo联系火8星很棒

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~