SEO实战:单页优化怎么做?推广引流方法有哪些

小七 29 0

 tōngchángmenSEOzhànzuòdedōushìzhěngzhànyōuhuà ,dānyōuhuàhěnshǎo,因为dānmiànwǎngzhànjiùmiàn,法满足zhàn长更新wéndeqiú ,érqiězhànmendàodānmiànwǎngzhànhái利于SEO。dànzhèxiē代表zuòdānmiànwǎngzhànyǒu义,其shídānmiànwǎngzhànzàixiāotuī广guǎngzhōngyǒu着显著yōu势 。下miàn,博zhǔduìdānyōuhuàtuī广guǎngyǐnliúqiǎozuò分析 ,给新shǒuzhàn参考。

 什meshìdānyōuhuà

 dānyōuhuà,顾míng思义jiùshìwǎngzhàn独立miànSEO,全zhànzhǐyǒumiàn ,tōngchángyīngyòng于竞jiàtuī广guǎng。

 zhěngzhànyōuhuàde

 zhěngzhànyōuhuàyǒuwén组成 ,tōngzhànnèiwénnèiliànjiàn设来提升wǎngzhànjiànpáimíng,zuì终达dàojiàntuī广guǎngde 。érdānmiànwǎngzhànshì独立de,zàinèi ,guǒzuòjià,仅靠miànyōuhuàshàngpáimíng,显ránnányào大得duō。

 dānyōuhuàdeyōu

 1.dānwǎngzhàn更加jiǎndān。liúchéngzhìjīngjiǎn ,操作性qiáng,yàofán更新nèiróng,hěnduōgōngliàngjiěchū来 。

 2.wǎngzhànshàng线快 ,便biàntuī广guǎng。dānmiànwǎngzhànzhòngzhōng,低指shù长尾shìhěnróngshàngsōuyǐnqíngpáimíng。érqiěshàng线jiùkāituī广guǎngyǐnliúgōng作,hěnjiùnéngdàochǎngde反馈效guǒ ,因为zuòdānmiàndedetōngchángshì为了达成jiāo 。

 3.yòngyànhǎo,róngjiāo 。yōuxiùdedānmiànwǎngzhàn,tōngchángzài设计deshíhòujiào人性huà ,miànyànjiàohǎo ,zhíjiē聚焦yòngyàode信息,更róngshí现成jiāo。

 dānyōuhuàde劣势

 1.dānSEOyōuhuàshòudàoxiànzhì。因为zhǐyǒumiàn,话zhǐnéng独立érzhuān ,hěnduōjiànjiùtuī广guǎng,关jiàndìngwèijiùzhǐnéngxiànzàidìngwéinèi 。érshùjiàogāodehěnnányōuhuàshàng去,因为没yǒunèinéng够传zhòng。

 2.获deliúliàngjiàoshǎo ,tiàochū率偏gāo。guǒzhǐ靠SEOyōuhuà,dānmiànwǎngzhàndàodeliúliàngshìjiàoshǎode,néngxiàngzhěngzhànyōuhuà那样nèidàoliúliàng 。同shí ,wǎngtiàochūhuìxiāngduìjiàogāo,dǎoliúliàng分析jiàonán。因为zhěngzhànyōuhuàhěnhǎo分析chūyòngtōng过哪xiēnèi进入wǎngzhàn,了jiěyòngdehǎoqiú ,érdānmiànwǎngzhànjiùhuìhěnxiàn。

 3.dānmiànwǎngzhànyīngyòngdexíngyǒuxiàn 。dānmiànwǎngzhàn适合hěnduōxíng,尤其shìxiē电商píngyàohěn复杂demiànjié构。guǒshǒushàngyǒu新产品yàotuī广guǎng,zhèshíhòujiùjiào适合jiàndānmiànwǎngzhàntuī广guǎng了。

 zuòhǎodānyōuhuàdediǎnjiàn

 1.wǎngzhànyào素(title 、keyword、description)jiǎn洁明了 。dānmiànwǎngzhànyàozhùzhòng节 ,因为zhǐyǒumiàn ,标dìngwèiwéiyàoxiāngduìdiǎn,jiàn议使yòng百度指shù500de,标deshùzuòhǎozhì ,zàijīngzài长。érjiàn标签yòng堆积,zhǔ。miáodìngyàochūmiànde核心zhǔ,并嵌入zhǔ 。

 2.撰xiěgāozhìliàngdewǎngnèiróng 。dānyōuhuàyàozuòhǎoshǔ ,zàinèiróngshàngyīngwén图片为zhǔ,shǎoyòngJS,yàowàng了图片deALT属性 ,根qiúháidāngshàng传小nèide视频。nèiróng须为原创gāozhìliàng,zhèshìdānwǎngzhànshàngpáimíngdeyào条件。

 3.wǎngzhànzài设计deshíhòu代码jǐnnéngjiǎn洁,便biànsōuyǐnqíngzhīdezhuā ,利于wǎngzhàn快速kāi,miànzuòhǎo移动端适配 。

 4.zuòhǎoyòngyàn。dǎo航、wǎngzhàn阅读性děngdōuyàozhànzàiyòngde角度思考,dǎo设置锚diǎnliànjiē ,便biànyòngdāngmiànde信息nèiróng。

 5.wàiliànjiàn设 。管怎mewàiliànréngyǒujià值 ,虽ránhěnshǎohuìdānwǎngzhànjiāoyǒuliànjiē,dànshìdānwǎngzhàn去其第三方píng台发布wàiliàn,譬zhàn 、博客děngpíng台。

 dānwǎngzhàndetuī广guǎngyǐnliúqiǎo

 1.适合论tántuī广guǎngyǐnliú ,jiāngwǎngzhàndeliànjiē发布dàoxiēxíngjiàojiēdetán,zàitánzhōngyào现自己dezhuān性,zhùzhòngzhìliàng ,帖子huìzhí存活,ránhòudìng顶贴即,zhèguǒshìfēichángde。

 2.适合shū签博客留言tuī广guǎng ,类似于广guǎngwǎng,duō拓展xiēpíng台,增加wǎngzhànde曝光率 。

 3.适合朋yǒutuī广guǎngyǐnliú ,dānmiànwǎngzhànyànhǎo,营xiāoqiáng,适合发布朋yǒu圈 ,hěnróng达成jiāo。

 jiédānmiànwǎngzhànSEO更duōdeshì节考 ,追qiú极致。其shí,博zhǔshìfēicháng喜欢dānmiànwǎngzhànde,chánghuìwǎngshàngsōuzhěngdānmiànwǎngzhàn ,yǒuyàodeyǒu,hòuzhǔhuì分享zhèxiē模板资源(关于dānmiànwǎngzhàndezhì作方法请参考博wénzuòdānmiànyōuhuàchángyòngdàodexiēruǎngōng具》) 。shìzhěngzhànyōuhuàháishìdānyōuhuà,它mendōuyǒuzàidejià值。zuìhòu补充dediǎnjiùshì ,zàizuòdānyōuhuàshí,guǒjiàntuī广guǎngdàojǐnghěnnánshàng去,dāngyòngyǐnyōuhuàshǒu ,suǒdeyǐnjiùshìwǎngzhànjiàn,zàimiàn更新wénzuònèiliàn,zhǐyǒusōuyǐnqíngzhuā ,dànshǒuzàikǒu。zhè种方法háishìyǒudìngguǒde,dāng使yòng 。

标签: seo骗子 上海企业seo

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~